De volgende grote crisis heet de “dollar crisis”

Mijn artikel “Blockchain heeft de potentie de wereld compleet te veranderen” behoeft als het gaat om het financiële systeem een belangrijke toevoeging. En deze toevoeging heeft te maken met een speciale taskforce van de IMF.

In genoemd artikel schreef ik: Ik sluit niet uit dat in de toekomst Cryptomunten de dominante rol van de dollar en in mindere mate van de euro overnemen. Dit heeft voor de wereld ingrijpende gevolgen omdat er veelal een nauwe correlatie tussen de dominante valuta en de dominante superpower bestaat. In dit kader speelt ook het nieuwe IMF systeem met SDR’s (special drawingsrights) een grote rol. Het is een en en ontwikkeling die plaatsvindt. Op korte termijn worden de effecten voelbaar.

De Amerikaanse dollar is de reserve valuta van de wereld en dat betekent dat andere landen de Amerikaanse dollar moeten aanhouden en gebruiken voor de internationale handel. Dit creëert een vrijwel onbeperkte vraag naar Amerikaanse dollars en maakt het voor de VS mogelijk om ongelimiteerde schulden aan te gaan. Vaak worden Amerikaanse staatsobligaties gekocht.

Het gaf de VS ook de mogelijkheid een wereld imperium op te bouwen. De meeste internationale financiële transacties worden uitgevoerd in de Amerikaanse dollar. Dat betekent dat ze door het netwerk van het Amerikaanse banksysteem moeten gaan. Dat geeft de Amerikaanse regering een ongelooflijke hoeveelheid macht. Ze kunnen niet alleen alle transacties zien, maar ook stoppen, traceren of bevriezen. Daarom heeft het opzeggen van de “Iran deal” ook zo’n grote impact en kunnen Europese leiders niet veel uitrichten om de gevolgen te mitigeren.

De VN is van mening dat de wereld een nieuw wereldwijd reserve-systeem nodig heeft. Een systeem dat niet langer afhankelijk is van de dollar. En het IMF heeft een speciale taskforce in het leven geroepen die een systeem aan het ontwikkelen is op basis van een distributed ledger (gedistribueerd grootboek) met SDR’s. Elk blockchain heeft een distributed ledger maar niet elk distributed ledger is een blockchain. Voor beide geldt dat het een gedecentraliseerd systeem is. Dat is een van de overeenkomst tussen de SDR’s en de Cryptomunten.

Met behulp van de nieuwe financiële technologie ontwikkelt het IMF een systeem om internationale financiële transacties te clearen en af te wikkelen. Met dit IMF systeem vervalt de dominante rol van de VS want via dit systeem kunnen niet VS banken en andere instellingen / landen transacties uitvoeren in SDR’s van het IMF in plaats van in dollars. Het is waarschijnlijk dat de aangehouden dollars deels omgeruild zullen worden voor SDR’s. En dat betekent dat de regering van de VS niet langer in staat is om haar normale activiteiten, inclusief welzijnsprogramma’s te financieren. Het nieuwe financiële systeem van de IMF zal op korte termijn gereed zijn. De invoeringsdatum is nog onzeker. Rusland en China zullen van dit nieuwe systeem vermoedelijk snel gebruik maken. Omdat de Euro de “reserve reserve valuta” is geldt genoemde verwachting met bijbehorende effecten tot op zekere hoogte ook voor de Eurolanden.

De effecten van de nieuwe technische ontwikkelingen (cryptomunten en IMF SDR’s) mogen niet onderschat worden. Historisch is er nauwelijks een precedent. En als ik er al een moet noemen denk ik aan de tijd dat Nixon in de zeventiger jaren de dollar loskoppelde van het goud. De wereldwijde effecten waren toen ingrijpend en langdurig. Nederland kan de effecten mitigeren door de invoering van de “Cryptomunt Gulden”

© 2023 Masbo International B.V.

Born to serve you since 1994