Coach

Coach.jpg

Als life coach ondersteunt de coach van Masbo u om op basis van uw diepste wensen en talenten uw leven vorm te geven.

Life coaching kan betrekking hebben op:

  • Vraagstukken rond werk/ privé balans
  • Vraagstukken rond relaties
  • Vraagstukken over de (complete) persoonlijke ontwikkeling
  • Vraagstukken rond zingeving

De coach van Masbo behandelt vraagstukken vanuit de praktijk,waarbij zijn gevarieerde achtergrond en ruime levenservaring vaak resulteren in unieke oplossingen. De problemen zitten hem vaak in de wijze waarop wij dingen hebben georganiseerd of wat onze denkpatronen zijn.

De coach van Masbo daagt u uit om uw volledige potentieel te benutten. Samen met uw coach stelt u de doelen vast. Het gaat er niet om of het glas half leeg of half vol is. Het gaat erom waar de kraan is. Samen met uw coach leert u waar de kraan zit. In iedere levensfase en in iedere tijd is die kraan ergens anders.

Door samen met de coach van Masbo out of the box te denken leert u nieuwe vaardigheden en stellen we samen vast hoe uw doelen bereikt kunnen worden. Echter ook de weg ernaar toe moet een avontuur zijn. Indien wenselijk kan de coach van Masbo in overleg met u, gebruik maken van zijn netwerk voor het inschakelen van deskundigen.

Voor meer informatie

Klik hier