Estate planning, financiële planning en huwelijksvermogensrecht.

De wet- en regelgeving is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit alles betekent voor veel particulieren en ondernemers een noodzakelijk aanpassen van hun testamenten, huwelijkse voorwaarden, schenkingen en verzekeringen. Vaak spreekt men over estate planning. Het Engelse woord voor nalatenschap. 

Een onderdeel van estate planning is financiële planning. Dit laatste heeft o.a. te maken met vermogensbeheer, pensioenregelingen. Het totaal van de belastingdruk van de inkomstenbelasting en het successierecht is hierbij van belang.

Het doel van de financiële planning is om de nalatenschap zo klein mogelijk te maken want daardoor hoeft minder erfbelasting betaald te worden. Van belang bij estate planning is ook het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Het huwelijksvermogensrecht is ook recent aangepast.

De meerwaarde ligt o.a. in het combineren van fiscale, juridische en bedrijfseconomische aspecten. Masbo is naast specialist op bepaalde overdelen een generalist. Masbo is veelzijdig door de gevarieerde opleidingen en ervaringen in diverse branches van Martin Franken 

© 2023 Masbo International B.V.

Born to serve you since 1994