Levenstestament

Levenstestament

Wat is een levenstestament?
Kunt u niet meer zelf u zaken regelen dan kan een levenstestament uitkomst bieden. In een levenstestament legt u vast wie namens u mag handelen en wat er moet gebeuren. Regelt u zelf niets dan zal de rechter een bewindvoerder of een curator aanwijzen als vertegenwoordiger. Het kan makkelijker door zelf iemand aan te wijzen die namens u kan handelen. Er komt dan geen rechter aan te pas. In een volmacht bepaald u wie namens u mag handelen en hoe hij moet handelen. Vaak is dit een notariële volmacht. Verplicht is dat echter niet. U mag ook zelf een volmacht opstellen.

Onderwerpen in een levenstestament
Een van de belangrijkste vragen is wie volgens u het best namens u kan handelen. Dat moet in ieder geval zijn een persoon waarin u het volste vertrouwen heeft. Ieder levenstestament is maatwerk. De belangrijkste onderwerpen moeten worden vastgelegd in het levenstestament. Ik hoop dat ik met deze blog een eerste aanzet heb gegeven om over deze zaken na te denken. Laat uitstel geen afstel worden want dan hebt u het niet langer zelf in de hand. 

© 2023 Masbo International B.V.

Born to serve you since 1994