“Outrage-porn” van ideologen

Dankzij de moderne media is het voor eenieder gemakkelijk geworden om zijn gram te halen op het internet. Van deze methode bedient zich zowel links als rechts. Arm of rijk. Mensen raken snel verslaafd aan het gevoel beledigd te zijn omdat dat moreel superieur goed voelt. Populisten maken daar graag gebruik van. Het ventileren van andere meningen behoort echter tot het wezen van onze democratie zolang men dit doet binnen het raamwerk van onderstaande natuurrechten.

Door het voorschrijven of juist taboeïsering van woorden tracht men de werkelijkheid naar zijn of haar ideologische hand te zetten. Deze woorden worden vervolgens het instrumentarium om goed of fout te onderscheiden.Een (deels) niet bestaande schadelijke wij-zij verhoudingen wordt gecreëerd. Het vermogen tot zelfstandig denken door anderen wordt ontkend. Besluiten worden vervolgens op onjuiste gronden genomen. Deze taalpolitiek van de propagandisten/ populisten heeft veel succes. De lijst van personen en instanties die zijn gecapituleerd voor hun morele intimidatie is (te) lang met substantiële (materiele- en immateriële) schade.

Taalpolitiek is vaak een ideologische constructie (geloof) en doorgaans geen empirische werkelijkheid.Het zijn dus vooral overtuigingen die de ideologische constructie optuigen die de taalpolitiek vormgeven. Doorgaans focust taalpolitiek zich bewust op slechts 1 aspect. Begrippen worden gebruikt om alle onderlinge tegenstellingen onder het tapijt te schuiven om zich op deze wijze collectief te kunnen definiëren. Meestal als slachtoffer. Zo ontstaan ideologische blindheid en hypes.

Een “zelfbeeld” van een groep bestaat altijd uit meerdere aspecten.Een “zelfbeeld” is altijd een product van het zeer recente verleden en het nu. Een zelfbeeld ontstaat niet uit het verre verleden of uit de toekomst. Daarom is een (een dimensioneel) tijdsgebonden zelfbeeld (een hype) zonder reflectie het recept voor toekomstige rampspoed. Tegenkrachten mobiliseren zich en scharen zich achter de populisten aan de andere kant van het politieke spectrum. De “outrage-porn” ideologen zijn ook daar (mede)verantwoordelijk voor.

Vaak is slachtofferschap gekoppeld aan slechts 1 aspect van de identiteit. Iedereen heeft echter ook zelf een keuze hoe hij reageert op een situatie. Via de oude en/of moderne media wordt dit alles gepubliceerd. Vaak is sprake van “outrage-porn”.

We moeten terug naar pragmatisch handelen en zelf verantwoordelijkheid nemen. We moeten niet langer lopen aan de leiband van hen die identiteitspolitiek bedrijven via taalpolitiek.

We kunnen onze uitingen en/of handelingen toetsen aan normen en waarden die tijdloos zijn[1] zoals:

1. Recht op leven en veiligheid van de mens [2] (Staan niet zo omschreven in de Nederlandse grondwet) (Wel in internationale verdragen)
2. Vrijheid van meningsuiting (art. 7 Grondwet)
3. Verbod van discriminatie. (Art. 1 Grondwet)
4. De gelijkheid voor de wet van eenieder. (Art. 1 Grondwet)

Als we ons handelen zo toetsen dan veroordelen we automatisch seksisme en racisme en zitten we niet vast aan een eendimensionaal zelfbeeld gepropageerd door “outrage-porn” ideologen.[1] Het zijn natuurrechten. Tegenover de willekeur van wetten staan hogere wetten die voortvloeien uit de menselijke natuur en het wezen van het menselijk samenleven. In veel landen worden ze niet toegepast omdat het bijvoorbeeld niet past bij die staatsvorm. Maar zelfs bij landen die deze rechten wel onderschrijven worden ze door de taalpolitiek van populisten uitgehold.

[2] De varkens uit het boek Animal Farm van George Orwell. Alle 4de natuurrechten werden door de (nieuwe) machthebbers overtreden.Zie de rol die het paard Boxer speelt.

[3] Urgenda zaak: ECLI:NL:HR:2019:2006

© 2023 Masbo International B.V.

Born to serve you since 1994