Partieel hoger beroep is mogelijk bij het advocaten tuchtrecht.

De cliënt / klager wordt gediscrimineerd t.o.v. de advocaat. Dit is in strijd met verbod van discriminatie zoals dat is vastgelegd in de Grondwet en in internationale verdragen.

Vele advocaten dus zeker hun cliënten zijn niet op de hoogte van het feit dat partieel hoger beroep mogelijk is bij het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten. Het hoger beroep is dus niet altijd gelijk te stellen met een volledige feitelijke behandeling in tweede instantie. De cliënt / klager kan geen hoger beroep instellen indien de klacht gegrond is verklaard bij de Raad van Discipline. Ook niet als de cliënt het niet eens is met de opgelegde maatregel.[1] Een cliënt / klager die (ten dele) gelijk heeft gekregen kan dus niet meer in hoger beroep gaan door het inbrengen van zijn volledige klachten complex. Dit is anders in het civiele recht of strafrecht. Alleen de veroordeelde advocaat kan in Hoger Beroep. Bij klachten complex is het niet ondenkbaar dat de Raad van Discipline maar een deel van de klachten ongegrond heeft verklaard.

Partieel hoger beroep geeft de in eerste aanleg deels in het ongelijk gestelde advocaat het voordeel om alleen in beroep te gaan tegen de klachten waarvoor hij is veroordeeld. Dit heeft als voordeel dat er geen risico wordt gelopen door de advocaat dat de uitspraak in hoger beroep ongunstiger uitvalt. Zo wordt in hoger beroep een onvolkomen beeld van de zaak verkregen. Het spreekt voor zich dat dat niet bevorderlijk is voor een beslissing in hoger beroep van tenminste dezelfde kwaliteit als die in eerste aanleg. Bij het strafrecht is partieel beroep verboden omdat het gaat om het gedrag van de beschuldigde. Bij het tuchtrecht gaat het ook vrijwel altijd om het gedrag van de tuchtrechtelijk vervolgde advocaat. Ook hier staat het gedrag centraal. Het gedrag van de advocaat bepaald immers de kwaliteit van dienstverlening. Dat is fundamenteel iets anders dan in het civiele recht waar het kan gaan om zaken of verbintenissen waar partieel hoger beroep nuttig kan zijn. Overigens zoals hierboven opgemerkt kan iedere partij daar wel binnen de appeltermijn volledig in hoger beroep gaan.

Ik pleit ervoor wettelijke maatregelen te nemen die partieel hoger beroep bij het tuchtrecht voor advocaten onmogelijk maakt omdat de burger mag verwachten dat een uitspraak in hoger beroep tenminste dezelfde kwaliteit kan hebben als in eerste aanleg en omdat de wet op dit punt in strijd is met het discriminatie beginsel.[1] Art 56 lid 1a Advocatenwet.

© 2023 Masbo International B.V.

Born to serve you since 1994