Wat is compliance?

Wat is compliance?[1]


Compliance is in essentie het toezien op wet- en regelgeving. Integriteit is er een belangrijk onderdeel van. Integriteit start bij het zelf integer zijn en vervolgens rolt een compliance functionaris het integriteitsbewustzijn uit in de onderneming.

De wereld is niet stabiel. Dat is zij noot geweest. Technische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en gewijzigde wet- en regelgeving veroorzaken veranderingen. Tijdig inspelen op de gewijzigde veranderingen is nodig. De huidige veranderingen zijn expotentioneel.

De goede compliance functionaris heeft ook kennis en verstand van riskmanagement. Het is op dit terrein dat regels en procedures het meest kwetsbaar zijn. De “zwarte zwaan” zien maar weinig mensen aankomen. Specialisme is dan een gevaar. Het uitoefenen van compliance werkzaamheden vereist kwaliteitsgerichtheid en conceptioneel denken. Een denken gebaseerd op het uitdragen van visie. Masbo heeft kennis van rismanagement en past de wet- en regelgeving toe maar kijkt tegelijkertijd ook over de grenzen heen en houdt daar rekening mee en neemt de achtergrond van de wet- en regels mee in haar beoordeling.[1] Masbo kan deze werkzaamheden voor u uitvoeren of een deskundige sparringpartner zijn. En de kosten zullen geen verassing voor u zijn.

© 2023 Masbo International B.V.

Born to serve you since 1994