Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht heeft betrekking op de vormgeving en organisatie van uw onderneming en op de interne verhoudingen tussen de (rechts)personen die bij uw onderneming zijn betrokken. Het vennootschapsrecht heeft onder meer betrekking op rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders en commissarissen.

Daarnaast kan worden gedacht aan aspecten van rechtsvormkeuze, oprichting, herstructurering, liquidatie, ontbinding en omzetting, alsook het structuurregime, werknemersparticipaties en kapitaalbescherming.

Terug naar overzicht

Voor meer informatie

Klik hier